zsecoin Stats

Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
ZJDgN7X3Rhu6kpXbRiQeGAS5NWGufwnQ5S 0 0 100% 254.83 KH
ZFeDa6oyykuaxkR6J6nXLM3SAtZW64HMF6 80 0 100% 1.15 GH
ZSBJKa2aHrjCsVY3HBJ2m5TzWvcdX6Qh8V 0 0 100% 17.18 KH